Fotogrāfijās redzami siltuma skaitītāji , kuri uzstādīti dažādās telpiskās pozīcijās un dažādos darba apstākļos.