SILTUMENERĢIJAS SKAITĪTĀJS S25
SILTUMENERĢIJAS SKAITĪTĀJS S25
ELKORA A-89 RS232
RS232-485 ELKORA A-32