ELKORA skaitītāju tehniskie apraksti un lietošanas instrukcijas :

ELKORA S-25

Ultraskaņas korelācijas siltuma-ūdens skaitītājs

ELKORA B-34

Virpuļu ultraskaņas siltuma-ūdens skaitītājs

ELKORA S-23

SIltumenerģijas skaitītājs

ETHERNET A-89

Signāla pārveidotājs

Elkora manager

Datu nolasīšanas ierīce