Kalibrēšana

Procedūra, kas fiksētiem nosacījumiem nosaka atkarību starp mērīšanas līdzekļa rādījumu un fiziska lieluma vērtību no atbilstošā mērvienības etalona. Likums Par mērījumu vienotību 1. pants , p.3

MĒRĶIS

Kalibrēšanas mērķis ir nodrošināt ticamus mērījumu rezultātus.

KALIBRĒŠANAS PERIODISKUMS

Katra organizācija nosaka kalibrēšanas kārtību (periodiskumu) , pamatojoties uz savām prasībām.