ELKORA MANAGER

Programma ELKORA Manager ir izstrādāta, lai uzraudzītu un analizētu no ELKORA ierīcēm nolasītos datus.