Verification

Verification is the procedure by which compliance is ensured and declared.

The procedure for verifying water meters is determined by Ministru kabineta noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”.

The periodicity of verification of water meters is once every 4 years. (Except for ultrasonic or electromagnetic water meters, for which the periodicity is once every 6 years).

The time interval for re-verification is determined by Ministru kabineta noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”

The frequency of verification of industrial heat energy meters is according to their nominal diameter (DN):

DN < 100 mm once every 2 years

100 mm ≤ DN ≤ 300 mm once every 4 years

DN > 300 mm once every 8 years